Çarpım Tablosu

carpim-tablosuÇarpım Tablosu

KOLAY ÇARPIM TABLOSU İÇİN RİTMİK SAYMA-1

KULLANIM KLAVUZU

Kolay Çarpım Tablosu için Kullanım Klavuzu-1; çarpım tablosunu öğrenmeye çalışan çocuklarımız için geliştirilmiştir.Çarpım tablosunu oyun oynar gibi zevkle çalışarak öğreten bir eğitim materyalidir.

Eğitim konusundaki kuramcılardan R.Gagne’ye göre öğrenmenin sağlanabilmesi için aşağıdaki aşamaları içeren bir öğretim yöntemi uygulanmalıdır.

1- Öğrencide ilgi uyandırma,

2- Öğrenciye hedefler hakkında bilgi verme,

3- Eski bilgilerin hatırlatılması,

4- Uyarıcı materyalin sunulması,

5- Öğrenciye rehberlik etme,

6- Davranışı ortaya çıkarma,

7- Dönüt-düzeltme verme,

8- Performansı değerlendirme,

9- Akılda kalıcılığı ve hayata transferi sağlama,

Kolay Çarpım Tablosu için Ritmik Sayma-1 ile R Gagne’nin eğitim kuramına dayanarak aşağıdaki şekilde çalışılması önerilir.

1- Kolay Çarpım Tablosu İçin Ritmik Sayma-1 ile renkli ve elle tutulabilir bir materyal olması, oyun oynar gibi çalışılması nedeniyle materyali kullanan kişide ilgi uyandırır,çalışma isteğini ve süresini arttırır.Gün içinde sık sık çalışılabilir.

2- Kolay Çarpım Tablosu Ritmik Sayma -1 ile çalışmaya başlamadan önce çocuğumuzla/öğrencimizle bu çalışmanın amaçlarını konuşmalıyız. Ana amaç; çarpım tablosunu öğrenmektir. Bu amaç için üretilmiş olan bu eğitim materyeli öncelikle çarpım tablosunu öğrenmek için gereken ritmik sayma becerisini geliştirecektir. Yani ilk hedefimiz ritmik saymayı öğrenmek olacaktır.

3- Amaç ve hedef konuşulduktan sonra eski bilgilerimizi gözden geçirmeliyiz Çocuğumuz/öğrencimiz hangi sayılarla ritmik sayma yapabiliyor. Bunları tekrar etmeliyiz. Daha sonra takıldığı düzeyden başlayarak materyali çalışmaya başlayabiliriz. Örneğin; ikişer ikişer sayabilen öğrencimiz için materyalin birler ve ikiler ritmik sayma bölümlerini kullanmalıyız.

4- Başlama noktamızı böylece belirlemiş oluruz. Eğer üçer üçer saymayı hedefliyorsak materyalin yalnızca üçer saymalı (sarı renkliler) kısmını kullanmalıyız.

5- Kolay Çarpım Tablosu için Ritmik Sayma-1 çocuğumuzla/öğrencimizle birlikte çalışacağımız bir materyaldir.

6- Uygulama örnekleri;

A)Örneğin;üçer üçer ritmik saymadan başlıyorsak materyalin sadece bu kısmını elimize alıp masa ya da halının üzerine karışık halde dağıtmalıyız.Daha sonra sırayla 3-6-9…. Toplamasını isteyebiliriz.Bu sırada sesli olarak topladığı rakamları tekrar etmelidir.

B)Halının üzerine biraz mesafeli olarak dağıttığımız materyalin üzerinde sırasıyla 3-6-9….. atlayarak en son rakama ulaşmasını isteyebiliriz.Bu sırada sesli olarak üzerinde zıpladığı rakamı söylemelidir.

c)Elimizde 3-6-9…. şeklinde sıraladığımız materyali hızlıca iskambil kağıdı gibi yüksek sesle sayarak açmasını isteyebiliriz.

D)Materyali biz elimizde tutarken onun sırasıyla bizden isteyerek 3-6-9….. şeklinde masanın,halının üzerinde ritmik sayıları sıralamasını isteyebiliriz.

7-Çocuğumuzun/öğrencimizin her gün düzenli olarak, sık sık farklı uygulamalarla sıkılmadan, yüksek motivasyonla, eğlenerek çalışmasına eşlik edip çalışmasının gelişmesi ve duyguları hakkında konuşmalıyız.

8-Her seviyede birkaç günlük uygulama sonrası ritmik saymayı akıldan yapabilme pratikliğine ulaşıp ulaşmadığı konusunda performans değerlendirmesi yapmalıyız. Bu noktada elinin parmaklarıyla ritmik sayma pratikliğini çalışmak gerekir.

9-Çalışarak elde ettiğimiz pratikliği günlük hayatta kullanmaya başlamalıyız. Bunun için çalıştığımız seviyeye uygun günlük yaşamdan problemlerle pekiştirmeliyiz. Örneğin; üçleri çalıştıysak markete gidip tanesi 3 lira olan bir ürün alıp,6 tane alsaydık kaç lira ödeyeceğimizi hesaplayalım. Böylece ritmik saymadan çarpma işlemine geçiş sağlanmış ve kalıcı öğrenme gerçekleşmiş olacaktır.

İyi Çalışmalar Dileklerimizle

Yazar: Uz. Dr. Figen Şen Kösem / Çocuk ve Ergen Psikiyatristi