figense
1969 yılında Bergama’da doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‘nden mezun oldu. 1997 yılında Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı‘nda uzmanlık eğitimine başlayarak 2002 yılında tamamladı. Aynı anabilim dalında uzman doktor olarak çalışmaya devam etti.

Bu eğitim sürecinde Almanya Überlingen Moreno Enstitüsü işbirliği ile Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nden Prof. Dr. Işıl Vahip ve Prof. Dr. Müge Tamar yönetiminde “Psikanalitik Yönelimli Grup Psikoterapisi” eğitimi aldı. 2004 yılında üniversitedeki görevinden ayrılarak Denizli’de özel muayenehanesinde çalışmaya başladı.

2006 yılında özel eğitim gereksinimi olan zihinsel engelli, fiziksel engelli, otizmli ve özgül öğrenme güçlüğü olan (disleksili) çocuklar için Kırmızı Kalem Özel Eğitim Merkezi‘ni kurdu. Halen merkezde aktif olarak öğrencilerin ve ailelerinin duygusal, ruhsal ve eğitimsel gereksinimlerine yönelik danışmanlık yapmaktadır.

2009 yılında özellikle “Dikkat Eksikliği” ve “Disleksi” gibi öğrenmeyi etkileyen sorunları olan çocukların okuma yazma ve aritmetik becerilerini desteklemeye yönelik; “Dikkat Ediyorum Doğru Okuyorum”, “Harf Karıştırma” ve “Kolay Çarpım Tablosu İçin Ritmik Sayma” adlarında materyal ve kitaplar geliştirmiştir.

2011 yılında disleksinin toplumda tanınırlığının artması, dislektik çocukların aileleri ve öğretmenlerinin tanı öncesi ve sonrası süreçte nasıl bir yol izleyecekleri, anne-babanın dislektik çocuklarına destek olma yöntemleri, okullarda dislektik çocuklara uygun eğitim yaklaşımlarının geliştirilmesi ve disleksi eğitiminin ülke genelinde bir standarda oturtulması, disleksi eğitimi konusunda uzmanlar yetiştirilmesi amacıyla, disleksi alanında çalışan Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşu olan “Disleksi Derneği” ‘nin gönüllüler ve ailelerden oluşan bir ekiple kuruluşuna öncülük etti. Halen derneğin yönetim kurulunda gönüllü çalışmalarına devam etmektedir.

2012 yılında mesleki ve ebeveynlik yolculuğunda ulaşmış olduğu noktadan  çocuk gelişimi ve eğitimi  alanındaki bakış açısının ve deneyimlerinin bir yansıması olan Duyu Market’i açmıştır. Halen Duyu Market aracılığıyla çocukları ev ve okul gibi içinde büyüdükleri çevreyi bilinçli seçilmiş uyaranlarla yapılandırarak onlar fark etmeden, oynarken geliştirebilecek, onların gelişimleri ve eğitimleri açısından bir fırsat yaratabilecek ürünleri ebeveynler, eğitimciler ve terapistlere sunmaktadır.

İnsanoğlunun hayat boyu gelişim içinde olduğunun farkındalığıyla, ebeveynler, eğitimciler, uzmanlar ve terapistler olarak gelişim yolculuklarında çocuklarımıza eşlik ederken deneyimleri paylaşmak, güncel uygulamalardan haberdar olmak amacıyla  2016 ilkbaharında Duyu Gelişim Dergisi’ni çıkarmaya başlamıştır. Duyu Gelişim Dergisi üç ayda bir basılan süreli yayın olarak halen yayın hayatına devam etmektedir.